Fòm enterè revandè

Perfect Descent pa aksepte nouvo revandè kounye a akòz gwo demann pwodwi ak pwodiksyon limite nan rezèv. Ou lib pou ranpli fòm enterè sa a epi n ap kontakte lè kapasite pwodiksyon an amelyore.